Profil

20 års erfaring med egen praksis

Jeg er født 1955 og uddannet Cand. Psych. fra Københavns Universitet i 1988.

Jeg har i mange år arbejdet med og interesseret mig for de nære relationer i familien, hvilket vil sige parforholdet og forholdet mellem forældre og børn. Også når børnene bliver teenagere og voksne, hvor de skaber deres egen familie.

Bedsteforældrerollen, som indebærer nye dimensioner i kærlighedslivet, kan også rumme udfordringer imellem de voksne. Rettigheder og forventninger er blandt de temaer, som jeg møder i mine samtaler med bedsteforældre, voksne børn og svigerbørn.

Jeg har ligeledes erfaring med alle de udfordringer, der er forbundet med skilsmisse, at bo alene med børn samt at være i sammenbragt familie.

Jeg har på denne baggrund mange års erfaring med:

Jeg er medlem bl.a. af Dansk Psykologforening og er således underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer, herunder tavshedspligt.

Uddrag af mit CV

Jeg er i gang med en videreuddannelse inden for ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi) i London.

  • 2014-2016: videreuddannelse i ISTDP i Danmark 
  • 2012-2014: videreuddannelse i EFCT (Emotionally Focused Couples Therapy)
  • 2012: ACT (Acceptance and Commitment)
  • 2007-2009: Relationsfokuseret Parterapi, Det Danske Imagoinstitut

Derudover er jeg for mange år siden uddannet Marte Meo terapeut og supervisor.