Forældrerådgivning

Forældreskab - en livslang udviklingsproces

At være forældre er en livslang udviklingsproces. I takt med barnets alder bliver der ved med at være nye udfordringer. Nye spørgsmål melder sig. Nogle typiske spørgsmål er:

  • Hvordan kan jeg trøste mit spædbarn, der græder meget?
  • Hvornår kan jeg stille krav til mit barn – og hvordan gør jeg det bedst?
  • Hvad stiller jeg op med søskendejalousi?
  • Hvorfor er mit barn begyndt at bide de andre børn?
  • Hvorfor går mit barn i baglås, når jeg f.eks. siger han skal rydde op eller gå i seng?
  • Hvad skal jeg gøre, når mit barn får voldsomme vredesudbrud?
  • Hvordan kan vi få skabt en hyggelig stemning ved middagsbordet?
  • Hvordan kan jeg tale med mit barn om de svære ting?
  • Hvordan trøster jeg mit barn, når hun bliver vred, når jeg forsøger?
  • Hvordan skal jeg være over for min teenager?

Ja, dette er selvfølgelig kun et lille bitte udsnit af den mangfoldighed af spørgsmål vi forældre stiller os selv og andre. Spørgsmålene melder sig, hvad enten vi bor i en kernefamilie, alene med vores barn eller i en ny, sammenbragt familie. Og til hver livsform er der knyttet nogle særlige spørgsmål.

Typisk spørgsmål i forbindelse med at bo alene med barnet er vedrørende samarbejdet med den anden forælder.

Typiske spørgsmål til det at bo i sammenbragte familier drejer sig om den ”rigtige” forælder og ”pap” forælderens uenigheder om opdragelse af børnene.

Marte-Meo

I min rådgivning foreslår jeg nogle gange, at vi supplerer vores samtaler med nogle korte (5-10 minutter) videooptagelser af dagligdags situationer.

Ved næste samtale ser vi på nogle klip fra optagelsen. Klippene viser jeres ressourcer i samspillet, og frem for at tale generelt om udvikling af måder at være sammen på, kan vi med afsæt i klippene tale konkret om, hvordan I kan vende negative spiraler i samspillet til at blive positive.

Når jeg anvender videooptagelser i min rådgivning, benytter jeg mig af Marte Meo metodens principper.